برند demenego دارای سبکی متفاوت از طراحان ایتالیایی است که سادگی و زیبایی را در کلکسیون خود به ارمغان می آورد .