RAFTING ، از فعالیت های تفریحی در فضای باز بوده که از یک قایق بادی برای حرکت در رودخانه های خروشان استفاده می شود. این برند ایتالیایی با الهام از ماهیت Rafting , دارای کلکسیونی اسپرت از فریم های طبی برای رده های سنی متفاوت می باشد.